۰
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۵

توقف نماد بانک صادرات برای مجمع

در پایان معاملات امروز، نماد بانک صادرات و دو شرکت دیگر برای مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده بسته می شود و پذیره نویسی سهام حق تقدم سهم مثبت به پایان می رسد.
به گزارش اخباربانک، در پایان معاملات امروز، نماد سرمایه گذاری سپه و گروه صنایع بهشهر برای برگزاری مجمع سالانه و بانک صادرات برای مجمع عادی بطور فوق العاده متوقف می شود.

براین اساس، "وبصادر، وسپه، وصنا" دوشنبه هفته جاری برای انتخاب اعضای هیات مدیره و تصویب صورت های مالی منتهی به آذر سال جاری تصمیم گیری می کنند.

همچنین امروز ، پذیره نویسی سهام حق تقدم شرکت ریخته گری ایران به پایان می رسد."خریخت" با اخذ مجوز افزایش سرمایه 24 درصدی در مجمع فوق العاده 27 آذر ماه، اقدام به تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی کرده است.

بنابراین گزارش، در جریان معاملات چهارشنبه "وصنا" با رشد 3.8 درصدی قیمت و صف خرید و "وبصادر، وسپه، خریخت" با رشد اندک قیمت روبرو بوده اند.
تازه ترین اخبار