۰
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در عملکرد ١٠ ماهه، مجموعا ٨۵۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.
به گزارش اخباربانک، گزارش تجمعی درآمد 10 ماهه منتهی به دی ماه سال 98 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شرح زیر است:
تازه ترین اخبار