۰
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۱

ایجاد چشم انداز مثبت در سهم بانک سینا

بانک سینا همچنان بر مدار تحولات مثبت با پتانسیل های بسیار خوبی همراه شده که این پتانسیل ها سبب ایجاد چشم اندازی مثبت در سهم شده است.
ایجاد چشم انداز مثبت در سهم بانک سینا
به گزارش اخباربانک، این بانک در عملکرد 9 ماهه با جهش خوب 58 درصدی سود قبل از کسر مالیات همراه شده بود؛ اما رشد 500 درصدی شناسایی مالیات در 9 ماهه سبب شده تا سود پس از کسر مالیات رشد 4 درصدی داشته باشد.

اما تراز های عالی عملیاتی ماهانه این بانک همچنان سهامداران را به رشد سود بانک امیدوار ساخته است. تراز دی ماه نیز حدود68 میلیارد تومان مثبت بوده تا جمع تراز مثبت 10 ماهه بانک به بیش از 343 میلیارد تومان بالغ شود.

تراز عملیاتی 10 ماهه امسال بیش از 66 درصد به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.


از طرفی بانک به صورت رسمی خبر از برنامه تجدید ارزیابی دارایی های خود را داده است.در نهایت پتانسیل رشد سود عملیاتی و تحول در این زمینه در کنار برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی به دو آیتم مهم برای اقبال بازار به این سهم تبدیل شده است.


همین دو عامل سبب شده تا طی یک ماهه اخیر بازدهی این سهم بانکی به حدود 25 درصد و قیمت سهم به قیمت های 400 تومان رسیده تا مرزهای جدید قیمتی را به ثبت برساند.

مهمترین پتانسیل های پیش روی بانک سینا:
* افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی
* جهش سود عملیاتی از بابت تراز های عملیاتی مثبت
* رشد سود شرکت های زیر مجموعه به خصوص کوثر بهمن از شرکت های اصلی پرتفوی بانک
فروش دارایی

هر یک از عوامل بالا باز هم می تواند در بازه میان مدت سبب ادامه بازدهی در بانک سینا شود.
 
تازه ترین اخبار