۰
در حالی که سود خالص هر سهم شرکت بیمه سینا در پایان 9 ماهه امسال، 113 درصد رشد داشته، زیان انباشته پایان دوره این شرکت نیز با 8.005 درصد جهش رو به رو شده است.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه سینا با سرمایه 1.500 میلیارد ریالی و نماد وسین، اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه امسال( حسابرسی نشده) را منتشر کرد که بر اساس آن، درآمد حق بیمه این شرکت بیمه ای 7.636 میلیارد و 268 میلیون ریال گزارش شده است که نسبت به پایان آذر پارسال با مبلغ 5.468 میلیارد و 53 میلیون ریال، نشان دهنده 40 درصد رشد است.

در همین حال، خسارت پرداختی شرکت بیمه سینا هم از 4.092 میلیارد و 500 میلیون ریال با 43 درصد افزایش، به 5.855 میلیارد و 921 میلیون ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، سود خالص وسین در پایان 9ماهه سال گذشته، 193 میلیارد و 215 میلیون ریال بوده که با 113 درصد رشد، به عدد 411 میلیارد و 836 میلیون ریال افزایش یافته است.

این در حالی است که زیان انباشته پایان دوره بیمه سینا 8.005 درصد بیشتر شده و از دو میلیارد و 920 میلیون ریال در پایان آذر 97 به 236 میلیارد و 666 میلیون ریال در پایان آذرماه امسال رسیده است.

در عین حال بر اساس گزارش اعلام شده، سود خالص هر سهم بیمه سینا در پایان فصل پاییز 98، مبلغی معادل 275 ریال گزارش شده که نسبت به مبلغ 129 ریالی مقطع مشابه سال گذشته نشان دهنده رشدی 113 درصدی است.

این گزارش حاکی است، جمع دارایی های شرکت بیمه سینا در پایان سال گذشته 9.758 میلیارد و 984 میلیون ریال بوده که با 58 درصد رشد به 15.385 میلیارد و 447 میلیون ریال در پایان آذرماه سال جاری افزایش یافته است.
 
تازه ترین اخبار