۰
بانک صنعت و معدن برای دومین بار طی ۶ ماه اخیر درصدد عرضه بلوک ۵۱.۳ درصدی سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به قیمت بالاتر از تابلو برآمد.
بانک صنعت و معدن بلوک ۵۱.۳ درصدی "شیران" را می فروشد
به گزارش اخباربانک، بانک صنعت و معدن 20 شهریور به وکالت از شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن، بلوک 50.3 درصدی سهام سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران را عرضه کرد و به دلیل عدم وجود مشتری در این فروش ناکام ماند و برای دومین بار در نظر دارد بلوک 51.3 سهام این شرکت بورسی را بطور یکجا، نقد و یا شرایطی روانه میز فروش کند تا در صورت انجام معامله از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

به این ترتیب، چهار میلیارد و 141 میلیون و 640 هزار و 185 سهم "شیران" روز چهارشنبه 7 اسفند از طریق کارگزاری بانک صنعت و معدن روانه میز فروش می شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم 1670 تومان و قیمت پایه کل 6.9 هزار میلیارد تومان تعیین شده درحالی که این سهم با قیمت فعلی 1334.4 تومان بر روی تابلو معامله می شود و قیمت پایه فروش بیش از قیمت تابلو ارزش گذاری شده است.

در صورتی که خریدار تقاضای خرید سهم بصورت نقد و اقساط داشته باشد باید 30 درصد از ارزش کل معامله را بصورت نقدی و حداکثر ظرف مدت 14 روز کاری بعد از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده و الباقی را در قالب 8 قسمت مساوی با فواصل 6 ماهه پرداخت کند تاریخ اولین قسط پس از قطعیت معامله در بورس است.
 
تازه ترین اخبار