۰
فرابورس طی اطلاعیه ای اعلام نمود شرکت های الحاوی و پتروشیمی جهرم و گروه صنعتی سدید و مهندسی و ساختمان صنایع نفت به تابلوی پایه زرد انتقال یافتند. همچنین شرکت های تجهیز نیروی زنگان و داروسازی تهران شیمی و سرمایه گذاری معیار صنعت پارس به همراه گروه فن آوا به تابلوی پایه نارنجی منتقل شدند.
 
تازه ترین اخبار