۱
مدیران و کارکنان بانک ملی ایران در تشییع میلیونی پیکر پاک سردار دلها حضور یافتند.
مدیران و کارکنان بانک ملی ایران همپای مردم شهیدپرور و قدرشناس کشور در تشییع پرابهت پیکر پاک شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش حضور یافتند .
تازه ترین اخبار