۰
ایران ۳ برابر کشورهایی همچون آلمان، هلند و اتریش شعبه بانکی دارد.
متوسط تعداد شعب در اتحادیه اروپا نیز ۲۱ شعبه به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بالغ است که فاصله بسیاری با سرانه ۳۰ شعبه‌ای ایران نسبت به همان مقیاس دارد.
تازه ترین اخبار