۰
يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۱
در نیمه نخست سال جاری

هزینه های بانک صادرات کاهش و درآمد ها رشد داشت

بانک صادرات در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ مبلغ ٢١ ریال به ازای هر سهم سود تلفیقی محقق کرده است در حالی که در دوره مشابه قبلی ۴٨ ریال زیان بود.
هزینه های بانک صادرات کاهش و درآمد ها رشد داشت
به گزارش اخباربانک، بانک صادرات در این دوره متحول شده و با کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ها به سوددهی رسیده است به طوری که مجموع هزینه ها ۶درصد کاهش داشته و سهم بانک از درآمد های مشاع ۶٣ درصد نسبت به دوره مشابه قبلی رشد داشته است.

تازه ترین اخبار