۰
بانک گردشگری از سهامداران حقیقی برای عضویت در هیات‌مدیره این بانک دعوت کرد.
به گزارش اخباربانک، بانک گردشگری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد همه سهامداران حقیقی که داوطلب عضویت در هیات‌مدیره این بانک هستند می‌توانند براساس مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ اساسنامه بانک درخواست داوطلبی خود را همراه با مشخصات کامل به انضمام تایید کتبی دارندگان حداقل پنج درصد از سهام بانک، حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ چاپ این آگهی به اداره سهامداران و امور مجامع بانک برای انجام اقدامات قانونی و اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی ارسال کنند.
 
پیش‌تر این بانک در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه اسامی اعضای هیات‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک را اعلام کرد. در این اطلاعیه، رضا کامران، حسین ثابتی و سعید جمشیدی به‌عنوان عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیات‌مدیره معرفی شدند. اعضای قدیم شامل رضا کامران، حسین ثابتی و محمد آخرتی بود. رضا کامران نایب رئیس هیات‌مدیره و عضو موظف، حسین ثابتی رئیس هیات‌مدیره و عضو غیرموظف و سعید جمشیدی عضو غیرموظف هیات‌مدیره جدید هستند.
 
بانک گردشگری در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۷، مهدی جهانگیری کوشاهی را به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره‌ معرفی کرده بود که با ترکیب جدید، اخباری مبنی بر استعفای وی منتشر شد. در اخبار غیررسمی اعلام شده بود که جهانگیری در اول آبان‌ماه گذشته از عضویت در هیات‌مدیره بانک گردشگری استعفا کرده است. روابط‌عمومی بانک نیز درخصوص صحت این خبر به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به‌زودی اخبار تغییرات به‌صورت رسمی منتشر می‌شود. مهدی جهانگیری جزو موسسان بانک گردشگری بوده است.
تازه ترین اخبار