۰
شرکت بیمه البرز در ٨ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٢٠٣۵ میلیارد تومان حق بیمه صادره داشته است که حدود ٣٠١میلیارد تومان در آبان ماه تحقق یافته است.
تازه ترین اخبار