۱
يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۲

خداحافظی بانک تجارت با زیان

بانک تجارت با انتشار تراز عملیاتی آبان ماه نشان داد امسال کاملا متحول و تراز عملیاتی آن مثبت شده و روند این بانک در مسیر صعودی خوبی قرار دارد.
خداحافظی بانک تجارت با زیان
به گزارش اخباربانک، بانک تجارت با انتشار تراز عملیاتی آبان ماه نشان داد امسال کاملا متحول و تراز عملیاتی آن مثبت شده و روند این بانک در مسیر صعودی خوبی قرار دارد.تراز عملیاتی بانک در عملکرد 8 ماهه 472 میلیارد تومان مثبت بوده که رقم قابل توجهی برای این بانک می باشد.عملکرد عالی بانک در 8 ماهه امسال آن جایی خودنمایی می کند، که تراز بانک در 8 ماهه سال گذشته منفی و تراز امسال با تحولی شگرف 472 میلیارد تومان مثبت شده است.

این روند نشان می دهد، دیگر باید از زیاندهی بانک تجارت خداحافظی نماییم؛ همانطور که در گزارش 6 ماهه زیان بانک شدیدا کاهش یافته بود در نیمه دوم سال، مستهلک شدن این زیان و حتی رسیدن به سود در بانک تجارت امر بعیدی نیست.
اما متوسط سود تسهیلات اعطایی بانک در 6 ماهه اول سال به ازای هر ماه 1436 میلیارد تومان بوده که در 2 ماهه مهر و آبان به ازای هر ماه به 1485 میلیارد تومان رسیده است.

به عبارتی تراز شرکت در نیمه دوم سال می تواند بیشتر مثبت شده و گزارش 6 ماهه بهتری را از بانک شاهد باشیم.
همچنین بانک برای سال 98 سود بیش از 2573 میلیارد تومانی را ناشی از سرمایه گذاری و سپرده گذاری ها پیشبینی نموده و این امر نشان می دهد این سرفصل مهم بانک نیز برای نیمه دوم سال می تواند زمینه ساز گزارش دهی خوبی باشد.

پس در نهایت با پتانسیل های یاد شده، قیمت های فعلی به عنوان کف قیمتی در بانک تجارت ارزیابی می شود و سهامداران ریسک گریز می توانند سرمایه گذاری مناسبی تا پایان سال با کسب بازدهی مناسب با اهداف قیمتی 55 الی 60 تومانی در سهم داشته باشند. 
تازه ترین اخبار