۰
با آغاز معاملات دومین روز کاری هفته و در پیش گشایش بازار سهام، ۵۰ سهم دارای صف خرید و ۱۸ سهم دیگر دارای صف فروش هستند.
به گزارش اخباربانک، بازار سهام درحالی تا دقایقی دیگر دومین روز کاری هفته را شروع می کند که در مرحله پیش گشایش بازار ، 50 سهم دارای صف خرید و 18 سهم دیگر دارای صف فروش بودند .

در این میان، پرحجم ترین تقاضاها به نمادهای "تپکو" با 121 میلیون سهم،"سرچشمه" با 84 میلیون سهم، "سامان" با 40 میلیون سهم و "فالوم" با 36 میلیون سهم، "کویر" با 35 میلیون سهم، "زبینا" با 34 میلیون سهم و "حکشتی" با 24 میلیون سهم اختصاص دارد.

صف خرید

صف فروش

 
تازه ترین اخبار