۰
با آغاز معاملات آخرین روز کاری هفته و در پیش گشایش بازار سهام، ۴۸ سهم دارای صف خرید و ۶ سهم دیگر دارای صف فروش هستند.
به گزارش اخباربانک، بازار سهام درحالی تا دقایقی دیگر آخرین روز کاری هفته را شروع می کند که در مرحله پیش گشایش بازار ، 48 سهم دارای صف خرید و 6 سهم دیگر دارای صف فروش بودند .

در این میان، نمادهای "وایران، تمحرکه، کساپا، کمرجان، کرمان، سدبیر" دارای صف فروش هستند.

همچنین پرحجم ترین تقاضاها به نمادهای "مادیرا" با 72 میلیون سهم،"کویر" با 57 میلیون سهم، "فرابورس" با 54 میلیون سهم و "دی" با 54 میلیون سهم، "وحکمت" با 39 میلیون سهم، "سصوفی" با 35 میلیون سهم و "سفانو" با 23 میلیون سهم اختصاص دارد.

صف خرید

منبع:بورس پرس
تازه ترین اخبار