۰
نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان سال مالی ۹۷در حالی به منفی ۲۹ درصد رسیده است که باید حداقل 8 درصد باشد.
نسبت کفایت سرمایه بانک دی به منفی ۲۹ درصد رسید
به گزارش اخباربانک، نسبت کفایت سرمایه بانک دی وابسته به بنیاد شهید در پایان سال مالی ۹۷ به منفی ۲۹ درصد رسیده است.

قابل ذکر است براساس دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۸ درصد باشد.
 
تازه ترین اخبار