۰
۱
حاکیست زیان انباشته شرکت بیمه دولتی ایران در پایان سال ۹۷ به ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته شرکت بیمه ایران در سال ما قبل از آن حدود ۵ هزار و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش اخباربانک، زیان انباشته شرکت بیمه دولتی ایران در پایان سال ۹۷ به ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته شرکت بیمه ایران در سال ما قبل از آن حدود ۵ هزار و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین براساس اسناد ذخیره خسارت معوق این شرکت، این عدد در پایان سال ۹۷ دستکم ۲۳۰۰۰ میلیارد ریال بوده است. به عبارت دیگر بیمه دولتی ایران در پایان سال ۹۷ حداقل ۲۳۰۰ میلیارد تومان کسری ذخایر دارد.
منبع:نود اقتصادی
 
مشاهده نظر مخاطبان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
نتیجه بیمه فروشی حساب نشده و بدون در نظر گرفتن شرایط بی ثبات اقتصادی و توانایی مالی مردم یکی نیست بگوید خیابان و مترو جای بیمه فروشی نیست جناب بیمه ایران برای کار خودت ارزش قائل باش ولی مگر وسوسه دلالی میگذارد
تازه ترین اخبار