۰
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۰

مدیرعامل بیمه رازی به 10 سوال بورس پاسخ داد

مدیرعامل شرکت بیمه رازی در نامه ای به تمامی 10 سوال سرپرست نظارت بر ناشران بازار پایه پاسخ داد.
 به گزارش اخباربانک، سید مجید بختیاری در این نامه خطاب به زارع، سرپرست نظارت بر ناشران بازار پایه، به سوالات مطرح شده پاسخ گفت که یکی از اصلی ترین این سوال ها مربوط به مطالبات از سایپا است که روز گذشته نیز در جمع خبرنگاران به آن پاسخ داده بود.

متن کامل این سوال ها و پاسخ ها در ادامه می آید.

سوال: با توجه به بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، علت عدم برگزاری مزایده برای ساختمان گاندی 12 به فروش رسیده به مبلغ 1.841 میلیارد ریال و عدم افشای آن در سایت کدال در قالب افشای اطلاعات با اهمیت چیست؟

پاسخ: ارزشگذاری ملک موصوف با دو کارشناس رسمی خبره انجام و با توجه به مدت دار بودن پرداخت نسبت به تعدیل قیمت بر اساس شرایط پرداخت اقدام شد و طی سه فقره چک تسویه صورت می  گیرد که چک اول در سررسید مربوطه وصول شد.

 

سوال:  علت عدم نمایش مبلغ 942 میلیارد ریال مربوط به برگشت ذخایر بیمه های غیر زندگی و هزینه کارمزد دیتا در بخش تعدیلات سنواتی صورت های مالی منتهی به 29 / 12 / 1397 چیست؟

پاسخ: به نظر این شرکت برگشت ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی با توجه به پرداخت خسارت های عدیده در رشته ی ثالث جانی به هیچ عنوان ارتباطی به تعديل سنواتی نداشته و درآمد دوره جاری محسوب می شود. برای هزینه کارمزد سایپا نیز با توجه به ثبت وصولی درآمدهای آن در سال جاری هزینه های مرتبط نیز مطابق با آیین نامه های بیمه مرکزی در سال جاری ثبت شده اند.

 

سوال:  موضوع حساب حصه تحقق نیافته عوارض قانونی به مبلغ 167 میلیارد ریال و پیش پرداخت های هزینه ای به مبلغ 191 میلیارد ریال در یادداشت 7 صورت های مالی چیست و علت عدم مستهلک کردن درست حساب های فوق بر اساس بند 9 گزارش حسابرس و بازرس و قانونی چیست؟

پاسخ: ایراد وارده در سال جاری مورد بررسی قرار گرفته و رفع می شود.

 

سوال: علت عدم امضای صورت های مالی از سوی آقای مظاهری چیست؟

پاسخ: با توجه به ضیق وقت و لزوم تسریع در انتشار صورت های مالی، با امضای چهار عضو هیات مدیره منتشر شده که مورد ایراد حسابرسی نیز واقع نشده است.

 

سوال: علت عدم مطابقت وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت و وجوه پرداختی از بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط به سال مالی مورد بررسی و ارقام مقایسه ای در صورت جریان وجه نقد پیوست با فرم کدال مربوطه چیست؟

پاسخ: با توجه به اینکه مقداری از موارد اشاره شده نقدی نبوده (همانند تحصیل سهام از محل مطالبات سایپا) مبالغ درج شده خالص و اصلاح شده اند.

 

سوال: علت خرید سهام شرکت ها در قالب سرمایه گذاری های کوتاه مدت به مبلغ 624.292 میلیون ریال طی سال مالی 97 چیست؟

پاسخ: اصولا یکی از ارکان شرکت بیمه مدیریت سرمایه گذاری است که این مقوله جز وظایف ذاتی آن مدیریت ذیربط محسوب می شود. لازم به ذکر است بخش مهمی از سود شرکت در میان دوره ای ۹۸ ناشی از این تصمیم و خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت بوده است.

 

سوال:  با توجه به اطلاعات افشا شده در یادداشت 1 - 1 - 6 ، برنامه شرکت جهت وصول مابقی مطالبات از شرکت کارگزاری سایپا چیست؟

پاسخ: اصل مطالبات سایپا طی جلسات متعدد تعیین تکلیف و طی شش فقره چک دریافت گردیده (شفاف سازی ۲۰ مهر ۹۸ در سامانه کدال که تا به امروز دو فقره از چک ها وصول شده است. در رابطه با دیرکرد مطالبات پیگیری ها همچنان ادامه دارد.

 

سوال: موضوع یادداشت 4 - 1 - 6 صورت های مالی پیوست چیست؟

پاسخ: مربوط به بدهی کارگزاری چتر آسایش ایرانیان بابت بیمه های خودروهای صفر کیلومتر شرکت ایران خودرو است که با پیگیری های متعدد و مستمر مطالبات از این کارگزاری کاهش چشمگیری داشته است که در سال ۹۸ پس از تطبيق حل ها مرتفع خواهد شد. همچنین در گزارش شش ماهه حسابرسی این یادداشت افشا می شود.


سوال: علت برداشت سپرده به مبلغ 176 میلیارد ریال بر اساس یادداشت 3 - 7 از سوی دادگستری چیست؟

پاسخ: برداشت های دادگستری بابت پرونده های زیاندیدگانی است که شرکت را محکوم و راسا نسبت به برداشت از حساب اقدام کرده اند . این موارد از سوی دایره حقوقی بررسی و در صورت لزوم حواله خسارت آن صادر و با برداشت انجام شده تهاتر می شود. تا تاریخ این نامه بیش از ۵۰ درصد این موارد مرتفع و انتظار می رود تا پایان سال مالی به طور کامل مرتفع شود.


سوال: آیا شناسایی جریمه تاخیر به مبلغ  1.700 میلیارد ریال در قبال تاخیر در پرداخت مطالبات از کارگزاری سایپا، بر اساس مفاد قرارداد منعقد شده فی مابین بیمه رازی و کارگزاری سایپا صورت گرفته است؟و همچنین امکان وصول مبلغ فوق از کارگزاری مربوطه چه مقدار است؟

پاسخ: جریمه تاخیر کارگزاری سایپا بر اساس مهلت پرداخت تعیین شده در قرارداد با این کارگزاری و همچنین صورتجلساتی است که از سوی طرفین امضا شده است و همانطور که در بند ۷ اشاره شد که پیگیری ها در این رابطه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، شرکت بیمه رازی با نماد رازی و با سرمایه 200 میلیارد تومان در بازار سرمایه فعال است که افزایش دو مرحله ای سرمایه از 200 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان و از 300 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان را در دستور کار دارد.
تازه ترین اخبار