۰
با انتشار اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 98، مشخص شد که شرکت بیمه رازی زیان 114 ریالی هر سهم این شرکت را در پایان شهریورماه پارسال به سود 141 ریالی در پایان شهریورماه امسال تبدیل کرده است.
به گزارش اخباربانک، بر اساس این اطلاعات، شرکت 2.000 میلیارد ریالی بیمه رازی که با نماد ورازی(رازی) در بازار سرمایه فعال است، در پایان تابستان امسال 4.296 میلارد و 278 میلیون ریال درآمد حق بیمه داشته که نسبت به درآمد 3.821 میلیارد و 407 میلیون ریالی مدت مشابه سال قبل، 12 درصد رشد داشته است.

در عین حال بیمه رازی تا مقطع یادشده 3.534 میلیارد و 25 میلیون ریال به بیمه گزاران خسارت پرداخت کرده که این رقم نسبت به خسارت پرداختی 3.222 میلیارد و 344 میلیون ریالی پایان شش ماهه پارسال، 10 درصد بیشتر شده است.

در عین حال، شرکت بورسی بیمه رازی موفق شده است که زیان عملیاتی 205 میلیارد و 615 میلیون ریالی پایان تابستان سال گذشته را به سود 328 میلیارد و 522 میلیون ریالی در پایان شهریورماه سال جاری تبدیل کند.

در همین حال زیان خالص 227 میلیارد و 650 میلیون ریالی این شرکت بیمه ای در پایان فصل گرم سال گذشته هم به سود خالص 282 میلیارد و 945 میلیون ریالی تبدیل شده است.

این گزارش حاکی است، جمع دارایی های شرکت بیمه رازی در پایان سال 97 معادل 17.093 میلیارد و 810 میلیون ریال بوده که در پایان شش ماهه امسال به 18.333 میلیارد و 609 میلیون ریال افزایش یافته که نشان دهنده رشدی معادل 7 درصد است.
تازه ترین اخبار