۰
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۳

رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مشاع بانک ایران زمین

آمار عملکرد ۶ ماهه بانک ایران زمین نشان داد که جمع درآمدهای مشاع این بانک خصوصی با ۴۲ درصد رشد رو به رو شده است.
به گزارش اخباربانک، بانک ایران زمین که با نماد بورسی وزمین و با سرمایه 4.000 میلیارد ریالی در بورس فعالیت می کند، اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن، جمع درآمدهای مشاع این بانک از 11.527 میلیارد و 483 میلیون ریال در پایان تابستان 97 به 16.351 میلیارد و 821 میلیارد ریال در پایان تابستان امسال افزایش یافته که رشدی 42 درصدی را تجربه کرده است.

بر اساس این آمار، بانک ایران زمین در شش ماهه امسال، 500 میلیارد و 733 میلیارد ریال نیز درآمد غیرمشاع کسب کرده و درآمد آن از محل کارمزدها هم به 196 میلیارد و 283 میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم 176 میلیارد و 478 میلیارد ریالی پایان شهریور پارسال، رشدی 11 درصدی را به همراه داشته است.

سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های بانک ایران زمین نیز رشدی 58 درصدی را رقم زده و از 8.888 میلیارد و 351میلیون ریال در پایان شش ماهه سال 97 به 14.002 میلیارد و 692 میلیون ریال در پایان شهریور امسال رسیده است.

بانک ایران زمین همچنین توانسته است جمع دارایی های خود را در پایان شش ماهه امسال نسبت به پایان سال گذشته، 7 درصد بیشتر کند و آن را از رقم 301.966 میلیارد و 405 میلیون ریال به 321.718 میلیارد و 624 میلیون ریال برساند.
تازه ترین اخبار