۰
بانک پاسارگاد اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن، سود هر سهم این بانک نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد کرده است.
سورپرایز دیگر برای سهامداران بانک پاسارگاد
به گزارش اخباربانک، بانک پاسارگاد در گزارش تفسیری اعلام نمود ،جمع درآمد عملیاتی این بانک برای سال ٩٨حدود ۴٧١٢میلیارد تومان برآورد شده است حال آنکه هزینه اداری و عمومی ١۵۶٩میلیارد تومان پیش بینی شده است،گفتنی است سود خالص این بانک نیز ١٨۵٠میلیارد تومان برآورد شده است .

شایان ذکر است سود هر سهم برای سال ٩٨ مبلغ ٣۶٧ریال تخمین زده شده است.

دستیابی به سود ۴٠٠٠میلیارد تومانی تا سال ١۴٠٠از اهداف بلند مدت این بانک است.

سود قابل تخصیص شرکت بانک پاسارگاد نیز در پایان شهریورماه پارسال  2.151 میلیارد و 425 میلیون ریال بوده که با 253 درصد رشد به 7.600 میلیارد و 708 میلیون ریال در پایان شش ماهه امسال رسیده است.

سود انباشته پایان دوره این بانک خصوصی 5.040 میلیارد تومانی هم از 1.709 میلیارد و 298 میلیون ریال به 6.080 میلیارد و 867 میلیون ریال جهش پیدا کرده که رشدی معادل 256 درصد را تجربه کرده است.

بانک پاسارگاد در پایان تابستان امسال، 7.600 میلیارد و 708 میلیون ریال سود خالص به دست آورده که نسبت به سود 6.204 میلیارد و 104 میلیون ریالی پایان تابستان 97 رشدی 23 درصدی را نشان می دهد.

بر این اساس، سود خالص هر سهم بانک پاسارگاد نیز با همین میزان رشد، از 123 ریال به 151 ریال به ازای هر سهم افزایش یافته است.

این گزارش حاکی است، بانک پاسارگاد امسال افزایش سرمایه از مبلغ 50.400 میلیارد ریال به 65.520 میلیارد ریال از محل سایر اندوخته ها را در دستور کار دارد.

اطلاعات شش ماهه منتهی به شهریور ماه 98 / حسابرسی نشده

تازه ترین اخبار