۰
بیمه آرمان و بانک ایران زمین در حوزه های مالی و انفورماتیک توافقنامه امضا کردند.
به گزارش اخباربانک، طی نشست مشترکی که میزبانی بیمه آرمان و با حضور جمعی از مدیران و رؤسای ادارات شرکت بیمه آرمان و بانک ایران زمین صورت پذیرفت در خصوص گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه های مالی و اتفورماتیک تبادل نظر و توافقاتی شد.
تازه ترین اخبار