۰
بانک ملی ایران تقریبا از سال ۹۳ صورت مالی خود را منتشر نکرده است!
بزرگترین بانک کشور ۴ سال است صورت مالی منتشر نمی‌کند!
به گزارش اخباربانک، گفتنی است مدیرعاملی بانک ملی ایران از سال ۹۳ تا ۹۵ بر عهده عبدالناصر همتی و از سال ۹۵ تاکنون نیز برعهده محمدرضا حسین زاده می‌باشد.

 جالب اینکه از زمان مدیریت عاملی همتی رئیس کل کنونی بانک مرکزی بر بانک ملی تاکنون هیچ برگه‌ای با عنوان صورت مالی از سوی بانک ملی ایران منتشر نشده است!


منبع:نود اقتصادی
 
تازه ترین اخبار