۰
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۵

ثبت درآمد ٢٨۶٠میلیاردی بیمه آسیا در۶ماهه

شرکت بیمه آسیا در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود٢٨۶٠میلیارد تومان از محل حق بیمه صادره درآمد داشته است.
به گزارش اخباربانک، این میزان درآمد نسبت به دوره مشابه قبلی ۴١درصد رشد داشته است.حق بیمه صادره شهریور ماه حدود۵۵٩میلیارد تومان بود.

تازه ترین اخبار