۰
نود اقتصادی کسب اطلاع کرده است سعداله عیسی زاده، مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی به صورت همزمان در ترکیب هیات مدیره شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي، هلدینگ وابسته به بانک ملی هم حضور دارد.
تازه ترین اخبار