دلایل عدم تحقق سود مناسب درصنعت بیمه چیست؟

14 مهر 1398 ساعت 8:47

واقعیت این است که فعالیت تمامی بنگاه‌های اقتصادی برمحور سودآوری شکل می‌گیرد،حال آنکه متاسفانه این امر درصنعت بیمه به عللی با مشکل مواجه شده که این سختی یا شکست درعمل، راه توسعه و نفوذ بیمه را در کشور با مشقت روبروساخته است.


به گزارش اخباربانک، مهمترین و اصلی‌ترین معضل صنعت بیمه،عدم بازدهی مناسب و داشتن سود اندک در مقایسه با سایر صنایع بوده که همین امرباعث عدم توسعه و رشد متوسط ضریب نفوذ بیمه و همچنین عدم شفافیت درگزارشگری ها به خصوص در گزارشگری های مالی شده است.

واقعیت این است که فعالیت تمامی بنگاه‌های اقتصادی برمحور سودآوری شکل می‌گیرد،حال آنکه متاسفانه این امر درصنعت بیمه به عللی با مشکل مواجه شده که این سختی یا شکست درعمل، راه توسعه و نفوذ بیمه را در کشور با مشقت روبروساخته است.

براین اساس به برخی از علل سخت تر شدن راه نفوذ بیمه درکشوردر دوحوزه علل بیرونی یعنی دولت و قانونگذاران و درونی یعنی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه بوده به تفکیک اشاره می شود.

درجستجوی علل بیرونی، بدون شک می توان به مواردی چون "ناکافی بودن قوانین و آیین‌نامه‌های لازم متناسب با فعالیت بنگاه های اقتصادی خصوصی"،"تحمیل مالیات بر ارزش افزوده برصنعت بیمه"،"تحمیل انواع عوارض بر صنعت بیمه" و" ورود بیش از حد و غیر متعارف دولت در اقتصاد و وجود اقتصاد تورمی برخورد کرد.

در بیان موارد تاثیرگذاردرونی هم می توان به "ناکافی بودن استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزارهای نوین به روز دنیا و ضعف زیرساخت‌های آی تی" ،"فراهم نبودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه"،" کافی نبودن نظارت" ،"ناکافی بودن تناسب هزینه های ثابت درمقایسه با فروش"،"صدور مجوزهای پی درپی برای تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای بدون بررسی ظرفیت اقتصادی کشور" طولانی بودن دوره وصول مطالبات" ،"ضعف در انسجام و حفظ منافع مشترک شرکت‌های بیمه ای" و تصدی‌گری بیمه مرکزی در بسیاری از اموراشاره داشت.

اما راهکارهای مواجهه با عوامل تاثیرگذار بیرونی چیست؟
بررسی ها نشان می دهندکه تصویب قوانین وآیین‌نامه‌های تسهیل کننده برای شرکت‌های بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حذف مالیات بر ارزش افزوده در سریعترین زمان ممکن،"ادغام ابزار های بورسی با صنعت بیمه برای توسعه بیمه‌های زندگی"،"حذف عوارض نامربوط و ایجاد تفکیک برای هزینه کرد توسط خود شرکت ها در راستای پیشگیری و"عدم دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وحرکت به سوی اقتصاد بدون تورم از جمله عوامل تاثیر گذار بیرونی بر صنعت به شمار می روند.

اما راهکار مواجهه با عوامل تاثیرگذار درونی برصنعت بیمه چیست؟
"استفاده از فناوری و نرم افزارهای نوین و به روز دنیا و تقویت زیرساخت‌های آی تی" ،"لزوم بازنگری در آیین نامه های مرتبط با سرمایه گذاری هاو تقویت واحدهای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه ای"، "تقویت نظارت فنی و کمیته های ارزیابی ریسک" ،"عدم صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌های بیمه ای جنرال جدید" ، راه اندازی سامانه رتبه بندی اعتباری مشتریان" و"عدم دخالت غیر متعارف و تصدی گری بیمه مرکزی" از جمله مواردی است که می تواند در  مواجهه با عوامل تاثیر گذار درونی مورد استفاده قرار گیرد.

ناگفته پیداست تازمانی که موضوعات مشخص شده به صورت ریشه‌ای و اساسی مرتفع نشوند وحل آنها باعث سودآوری در صنعت بیمه نشود کماکان شاهد نرخ شکنی غیرمنطقی شرکت های بیمه ای،ضعف در محاسبات ریسک، عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه ودر مقابل کاهش استقبال سهامداران به افزایش سرمایه و آورده نقدی جدید، عدم شفافیت درتهیه و تدوین صورت‌های مالی و درنهایت گزارشگری های نامطلوب در صنعت بیمه خواهیم بود.
 


کد مطلب: 70618

آدرس مطلب: http://www.akhbarbank.com/news/70618/دلایل-عدم-تحقق-سود-مناسب-درصنعت-بیمه-چیست

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  http://www.akhbarbank.com