۱
بانک ملت اعلام داشت مبلغ خسارت توافق شده با خزانه داری انگلیس وصول شده است.
بانک ملت مبلغ وصول شده از خزانه داری انگلیس را اعلام کرد
به گزارش اخباربانک، این بانک اعلام کرد؛ طبق محاسبات انجام شده، به عنوان درآمد پیش بینی نشده‌ی غیر مستمر و غیر عملیاتی، تاثیر مثبتی در حدود ١٣٠ ریال بر EPS بانک در سال مالی ١٣٩٨ خواهد داشت.

تازه ترین اخبار