۰
استان های تهران، اصفهان و البرز به ترتیب گرانترین شهرها برای خرید مسکن و صاحب خانه شدن معرفی شدند.
در نمودار زیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از سری املاک فروخته شده در سه ماه اول امسال آمده است که مشخص می کند: قیمت مسکن در تهران تقریباً به اندازه سه برابر قیمت مسکن میانگین کشوری است.

همچنین در اکثریت استان ها متوسط قیمت مسکن متری کمتر از 2 میلیون تومان است.در اولین فصل از سال جاری بیشترین رشد قیمت مسکن در استان تهران و سپس در استان های هرمزگان و فارس و مازندران رخ داد.

دو نمودار در زیر به ترتیب متوسط قیمت مسکن و میزان رشد قیمت مسکن در استان های مختلف کشور را به نمایش گذاشته است:

 
تازه ترین اخبار