۰
پژوهشکده بیمه در اجرای طرح پژوهشی " تدوین راهکارها و برنامه های توانمندسازی شبکه فروش بیمه عمر با رویکرد ارائه استانداردهای مهارت افزایی بازاریابی" شرکت بیمه پاسارگاد را به عنوان شرکت بیمه پایلوت انتخاب کرد.
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، در راستای انتخاب شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان شرکت بیمه پایلوت تیم تحقیق پژوهشکده بیمه به ارزیابی نظرات خبرگان حوزه فروش شرکت بیمه پاسارگاد اعم از کارشناسان ستاد مرکزی، شعبه ها و برخی از مدیران ارشد سازمان فروش پرداخته تا میزان قابلیت پیاده سازی استانداردها در این شرکت سنجیده شد.

بر اساس گزارش های دریافتی، رؤسا و مسئولان صدور شعبه های تهران و چمران کرج به همراه همکاران مدیریت بیمه های عمر و تأمین آتیه و اعضاء سازمان فروش با حضور در پژوهشکده بیمه در خصوص استانداردها و مباحث مطرح شده به بحث و گفت و گو پرداختند.
 
تازه ترین اخبار