۰
۵۸ درصد تسهیلات نظام بانکی در دست بخش خدمات و بازرگانی است.
۲۱۹ هزار میلیارد تسهیلات بانکی چگونه بین بخش‌های اقتصادی توزیع شد؟
به گزارش اخباربانک، بررسی آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی ایران از تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور در ۴ماهه سال جاری نشان می‌دهد از مجموع نزدیک به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، ۴۰/۶ درصد آن به بخش خدمات، ۲۷/۵ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۷/۸ درصد به بخش بازرگانی، ۸/۲ درصد به بخش کشاورزی، ۵/۸ درصد به بخش مسکن و ساختمان و حدود ۱/. نیز به بخش‌های متفرقه داده است.
تازه ترین اخبار