۰
يکشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۴

افزایش سرمایه67درصدی بیمه سامان

بیمه سامان برای ارتقا رتبه و سطح توانگری افزایش سرمایه 67 درصدی را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه سامان در سال 95 دارای سطح توانگری 146 واحدی بود، اما در سال های 96 و 97 این سطح تنزل یافته و در نهایت به 132 واحد رسید به همین منظور و برای ارتقا مجدد رتبه و سطح توانگری اقدام به افزایش سرمایه کرد.
 
هیئت مدیره شرکت بیمه سامان برای این ارتقا پیشنهاد داده از محل مطالبات حال شده، اورده نقدی، سود انباشته و دیگر اندوخته‌ها افزایش سرمایه انجام دهد و سرمایه شرکت را از مبلغ 150 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان برساند.
 
بیمه سامان از سال 92 تا 97  افزایش سرمایه را در چهار نوبت اجرایی کرده و از 280 میلیارد ریال سرمایه خود را 214 افزایش داد.
 
 
 
 
مزایای این افزایش سرمیه عبارت از :
1- ارتقای رتبه توانگری مالی
2- افزایش سطح و محدوده حضور در هریک از زمینه های بیمه‌گری
3- افزایش میزان قبول ریسک هر شرکت و یا نگهداری و واگذاری ریسک
4- افزایش حجم فعالیت در سایر زمینه‌ها غیر از بیمه‌گری
5- افزایش مبنای اندازه گیری و حد قابل تحصیل اموال و دارایی های مورد نیاز برای توسعه فعالیت های شرکت بیمه 
6- گسترش شبکه فروش و تعدد شعب شرکت بیمه
 
 
 
 
متن پیشنهاد افزایش سرمایه هیات مدیره به این شرح است:
 
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بيمه سامان - نماد: بساما(بسامان)
 
موضوع:  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 
 
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 1,500,000,000,000 ریال به مبلغ 2,500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور توسعه شبکه نفوذ و تعدد مراکز خدمات رساني به بيمه گزاران،افزايش توان پذيرش ريسک و قابليت انجام ساير فعاليتهاي غير بيمه اي از جمله افزايش توان سرمايه گذاري،تحصيل اموال و دارائي هاي مورد نياز شرکت و در نتيجه ارتقاي رتبه توان گري مالي که در تاریخ 1398/03/21 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
 
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
تازه ترین اخبار