۰
زمان‌بندی مجامع عمومی عادی فوق العاده پنج بانک«قوامین،انصار،حکمت ایرانیان،مهر اقتصاد و موسسه کوثر» با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات‌ مدیره اعلام شد و این مجامع در مرکز همایش‌های بانک سپه برگزار می‌شود.
اعلام زمان مجمع 5 بانک و موسسه ادغامی در بانک سپه
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، شرکت های بانک حکمت ایرانیان، بانک قوامین، بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره را اعلام کردند.

بانک مهر اقتصاد(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 15 روز یکشنبه 24 شهریور در مرکز همایش های بانک سپه

موسسه اعتباری کوثر(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 9 روز دوشنبه 25 شهریور در مرکز همایش های بانک سپه

بانک قوامین(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 9 روز یکشنبه 24 شهریور در مرکز همایش های بانک سپه

بانک حکمت ایرانیان(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 9 روز سه شنبه 26 شهریور در مرکز همایش های بانک سپه
بانک انصار و غایب 13 ماهه بورس که مشمول ادغام در بانک سپه شده ، زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره را اعلام کرد.

بانک انصار بانک انصار مانند 4 بانک و موسسه فرابورسی ادغامی دیگر، زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره را اعلام کرد.
بر این اساس، " وانصار" ساعت 15 روز دوشنبه 25 شهریور در مرکز همایش های بانک سپه واقع در انتهای خ شهید مطهری به این مجمع می رود.
 
اطلاعیه دعوت به مجمع بانک های ادغامی

 

 
تازه ترین اخبار