۰
شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۳

تراز مثبت موسسه اعتباری ملل در مرداد 98

موسسه اعتباری ملل در عملکرد ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨، حدود ١٣۴٧ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.
تراز مثبت موسسه اعتباری ملل در مرداد 98
به گزارش اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٨١٢ میلیارد تومان رسید.

تازه ترین اخبار