۰
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام نبود هیچ مشکلی در تامین ارز تولیدکنندگان گفت: از روزهای آینده نظارت بیشتری بر بانک‌های عامل و بازار ارز اعمال خواهد شد.
نظارت بر بانک‌های عامل و بازار ارز از روزهای آینده بیشتر می شود
به گزارش اخباربانک، عبدالناصر همتی در جریان بازدید از چند طرح اقتصادی، بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی کرمانشاه به خبرنگاران گفت: در برخی موارد، تحریم‌ها به سود صنعت شده و منجر به خودکفایی در بخشی از تولید شده است.

وی افزود: روند کیفی حوزه صنعت و تولید با وجود مشکلات مناسب بوده و باعث شده تا عزم برای انجام امورمالی و تامین اعتبار بیشتر و این آمادگی به وجود آید تا نیاز مالی واحدهای تولید مولد تامین شود. در این میان از روزهای آینده نظارت بیشتری بر بانک‌های عامل و بازار ارز اعمال خواهد شد.

همتی ادامه داد: در تامین ارز واحدهای تولید مشکلی نیست و هرچه این حوزه به اعتبارات ارزی نیاز داشته باشد تامین و نظارت خواهد شد تا بانک‌ها اعتبارات را فقط در مسیر تولید به کار گیرند.
 
تازه ترین اخبار