۰
بیمه پاسارگاد در ۴ماهه منتهی به تیر ماه ٩٨مبلغ٩١٨میلیارد تومان درآمد داشته است که ٢۵٢ میلیارد تومان آن در تیر ماه حاصل شده است.
به گزارش اخباربانک، درآمد٣۶۶میلیاردی اسفند٩٧ بیشترین مبلغ درآمد از سال٩۶تاکنون این شرکت است.


 
تازه ترین اخبار