۲
بیمه دانا در سال ۹۶ حدود ۷۳/۸ میلیارد تومان و در سال ۹۷ نیز بیش از ۶۶/۹ میلیارد تومان به کارمندان خود وام داده است.
بیمه دانا در ۲ سال ۱۴۰ میلیارد تومان به کارمندانش وام داد
به گزارش اخباربانک به نقل از نود اقتصادی، بیمه دانا در سال ۹۶ حدود ۷۳/۸ میلیارد تومان و در سال ۹۷ نیز بیش از ۶۶/۹ میلیارد تومان به کارمندان خود وام داده است.

تازه ترین اخبار