۰
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۶

رشد 60 درصدی درآمد حق بیمه ای توسط بیمه سرمد

شرکت بیمه سرمد در صورت های مالی سه ماهه خود رشد ۶٠ درصدی در درآمد حق بیمه را به ثبت رسانده است.
به گزارش اخباربانک، بیمه سرمد یکی از شرکت های بیمه ای بازار «ب» فرابورس که از ابتدای سال مالی تاکنون رشدی بیش از ١٨٠ درصد در قیمت سهام را به ثبت رسانده است ، این شرکت بیمه ای در صورت های مالی سه ماهه رشد ۶٠ درصد در درآمد حق بیمه را به ثبت رسانده است.

مهدی مهدوی مدیر عامل بیمه سرمد درباره آخرین وضعیت عملکردی در بیمه سرمد و علل رشد ارزش سهام این شرکت بیمه ای به بورس ٢۴ گفت: روند رشد قیمت سهام ما عمدتا ناشی از عرضه و تقاضای بازار و جو حاکم بر گروه بیمه است.
تازه ترین اخبار