۰
دو بانک ملت و صنعت ومعدن هم آماده واگذاری بلوک ۵.۷۴ و ۱۱.۲ درصدی شرکت های ملی مس و سیمان مازنداران شدند.
برنامه بانک ملت و صنعت و معدن برای فروش بلوکی دو شرکت بورسی
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، تعداد عرضه های بلوکی و عمده شرکت ها افزایش یافته و بعد از اعلام فروش بلوک ۹.۵۶ درصدی سهام شرکت ایتالران توسط صندوق بازنشستگی بانک ها ، بلوک ۶۷.۴۱ درصدی سایپا شیشه توسط سایپا و بلوک ۵۰.۳ درصدی سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران توسط بانک صنعت و معدن ، دو بلوک دیگر هم در نوبت واگذاری قرار گرفتند.

براساس این گزارش، بانک ملت بعد از 23 آبان سال گذشته ، بلوک 5.74 درصدی شرکت ملی مس را برای دومین بار آماده عرضه کرده که تا در صورت انجام معامله از ترکیب سهامداری اولین شرکت مشمول اصل 44 حاضر در بورس خارج شود.

به این ترتیب مقرر شده دوشنبه 28 مرداد بیش از 4 میلیارد و 478 میلیون و 823 هزار سهم "فملی" با قیمت پایه هر سهم 600 تومان ( در عرضه قبلی 550 تومان ) روانه میز فروش شود.

این عرضه به ارزش پایه 2.6 هزار میلیارد تومانی به صورت 35 درصد نقد ومابقی اقساط انجام خواهد شد.

همچنین بانک صنعت و معدن در نظر دارد شنبه 23 شهریور بلوک 11.29 درصدی سیمان مازندران و شامل بیش از 185 میلیون و 738 هزار را به قمیت پایه هر سهم 5324 ریال را به صورت 20 درصد نقد و مابفی اقساط روانه میز فروش کند.
 
تازه ترین اخبار