۰
شرکت فرابورس ایران، شرکت بيمه تجارت نو با نماد" بنو " را ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی برای رفع سوالات و ابهامات در مورد سهام این شرکت کرد.
به گزارش اخباربانک و بر اساس اطلاعیه فرابورس که روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته است، به استناد ماده 12 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران، نماد معاملاتی شرکت بیمه تجارت نو، به علت نوسان قیمت سهام طی روزهای معاملاتی اخیر متوقف شد بنابراین به منظور رعایت دستورالعمل فوق الذکر ، ضروری است حداکثر ظرف مدت دو روز کاری سوالات و ابهامات مطرح شده در سامانه تدان از سوی شرکت بررسی و پاسخ به آنها مطابق اطلاعیه اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی افشا شود. 

بر اساس این اطلاعیه، پس از توقف نماد معاملاتی به علت نوسان قیمت سهام طی 15 روز معاملاتی متوالی و انتشار اطلاعیه ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، اشخاصی که به سامانه تدان (tedan.ir) دسترسی دارند می توانند حداکثر تا ساعت 24 همان روز نسبت به طرح سوال از ناشر اقدام و اشخاصی که به سامانه تدان دسترسی ندارند می توانند سوالات خود را از طریق کارگزار خود یا شرکت های مشاور سرمایه گذاری و سبدگردان ها در این سامانه ثبت کنند. 

بر این اساس، پس از پایان مهلت ثبت سوالات، ناشر موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز کاری نسبت به تهیه پاسخ و ارسال آن اقدام کند. در صورت عدم ارسال پاسخ یا ارایه پاسخ ناقص از سوی ناشر، بورس مربوطه عدم پاسخگویی ناشر را به عموم افشا می نماید.
تازه ترین اخبار