۰
با آغاز معاملات اولین روز کاری هفته و در پیش گشایش بازار سهام، ۷۸ سهم دارای صف خرید و ۴ سهم دیگر دارای صف فروش هستند.
فهرست صف خرید و فروش ۸۲ سهم در مرحله پیش گشایش امروز بازار
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، بازار سهام درحالی تا دقایقی دیگر اولین روز کاری هفته را شروع می کند که در مرحله پیش گشایش بازار ،78 سهم دارای صف خرید و 4 سهم دیگر دارای صف فروش بودند.

براین اساس، نمادهای "سفاسی، ثغرب، وجامی، فسا" با صف فروش روبرو هستند.

در این میان، پرحجم ترین تقاضاها به نمادهای "وپترو" با 49 میلیون سهم،"وسدید" با 34 میلیون سهم، "ثنوسا" با 33 میلیون سهم، "سصفها" با 30 میلیون سهم ، "غنوش" با 26 میلیون سهم و "بورس" با 26 میلیون سهم سهم اختصاص دارد.

صف خرید
تازه ترین اخبار