۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری با ارائه‌دهندگان و آورندگان اسکناس یا چک مسافرتی جعلی چه باید بکنند.
بانک ها با ارائه دهندگان اسکناس جعلی چه می کنند؟
به گزارش خبرنگار اخباربانک، طبق یک عرف موجود در کشور مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری به پرسنل شبکه بانکی جهت دریافت اسکناس سالم اطمینان دارند.

در این بین برخی از جاعلان، اسکناس و یا ایران چک های مسافرتی را جعل و در بازار مصرف می کنند.

برخی از این جعل های اسکناس به قدری ماهرانه انجام شده که با وجود دستگاه های تست اسکناس به سختی قابل تشخیص هستند.

اینگونه اسکناس و ایران چک های جعلی معمولا با مراجعه به شعب بانک ها و موسسات اعتباری قابل تشخیص و بر ملا می شوند.

جالب است بدانید در این خصوص بانک‌مرکزی چند سال پیش بخشنامه ای را صادر و در اختیار شبکه بانکی قرار داده است.

بر این اساس در صورتی که آورنده چک جعلی از مشتریان خوش‌نام و معتبر شعبه باشد باید نسبت به دریافت اسکناس جعلی و فرم ضمیمه حاوی مشخصات شخص اقدام به منظور حفظ حرمت مشتری از معرفی وی به مراجع انتظامی خودداری شود.

درصورتی که ارائه دهنده اسکناس و ایران چک جعلی ناشناس بوده باید ضمن ضبط آن و تکمیل فرم مشخصات نسبت به معرفی آورنده اسکناس جعلی به مراجع انتظامی اقدام شود.

بانک‌ها و موسسات اعتباری در هر دو صورت که آورنده چک از مشتریان خوش‌نام و یا ناشناس باشد باید اسکناس جعلی را ضبط و به همراه فرم تکمیل شده اطلاعات آورنده چک به بانک مرکزی ارسال کنند.
تازه ترین اخبار