ضعیف‌ترین کشورهای اقتصادی جهان کدام‌اند؟

3 مرداد 1398 ساعت 19:13


کشورهای آفریقایی حتی از ونزوئلا نیز چشم انداز ناامید کننده‌تری دارند.
به گزارش ایسنا، شاید در نگاه اول به نظر برسد که چشم انداز رشد اقتصادی در ونزوئلا نسبت به سایر کشورها ناامید کننده تر است اما تحقیقات جدید صورت گرفته توسط موسسه تحقیقاتی KMPG” " انگلیس که با جمع آوری داده های اقتصادی ۲۲ ساله کشورهای جهان با استناد به داده های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، آنکتاد و یونسکو تهیه شده است نشان می دهد که کشورهای آفریقایی جایگاه بدتری در شاخص تعهد رشد دارند. بر این اساس بدترین عملکرد در بین کشورهای جهان در گزارش سال ۲۰۱۹ این موسسه مربوط به کشورهای زیر است:

۱-اریتره
مجموع امتیاز: ۱.۴۷
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۰.۷۲
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۱.۰۲
 امتیاز زیر ساخت ها: ۰.۳۲
امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۷۷
 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۸۹
۲-سودان جنوبی
مجموع امتیاز: ۱.۴۸
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۶.۴۳
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۷.۳۴
 امتیاز زیر ساخت ها: ۰.۳۹
امتیاز سرمایه انسانی: ۰.۶۱
 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۱۳
۳-جمهوری آفریقای مرکزی
مجموع امتیاز: ۱.۷۶
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۶.۲۷
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۱.۶۷
 امتیاز زیر ساخت ها: ۰.۵
امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۸۸
 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۳
۴-سودان
مجموع امتیاز: ۱.۹۱
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۰.۴۳
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۰.۳۳
 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۲۷
امتیاز سرمایه انسانی: ۲.۰۶
 امتیاز قدرت نهادی:  ۳.۳۲
۵-گینه بیسائو
مجموع امتیاز: ۲.۰۲
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۵.۴۵
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۲.۳۷
 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۴
امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۷۱
 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۶۳
۶-گینه استوایی
مجموع امتیاز: ۲.۱۷
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۷.۱۴
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۶.۱۹
 امتیاز زیر ساخت ها: ۰.۸۸
امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۹
 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۳۷
۷-یمن
مجموع امتیاز: ۲.۲۴
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۵.۱
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۰.۶۳
 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۳۴
امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۹۸
 امتیاز قدرت نهادی: ۳.۴
۸-افغانستان
مجموع امتیاز: ۲.۴
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۸.۶۵
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۱.۷۷
 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۲۵
امتیاز سرمایه انسانی: ۲.۲۳
 امتیاز قدرت نهادی: ۳.۰۴
۹-چاد
مجموع امتیاز: ۲.۴۱
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۶.۴۳
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۳.۸
 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۳۲
امتیاز سرمایه انسانی: ۲.۵۳
 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۴۸
۱۰-آنگولا
مجموع امتیاز: ۲.۴۳
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۴.۱۳
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۱.۸۶
 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۵
امتیاز سرمایه انسانی: ۲.۶۵
 امتیاز قدرت نهادی: ۳.۰۹
۱۰-ونزوئلا
مجموع امتیاز: ۲.۴۳
امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۰
 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۱.۵۳
 امتیاز زیر ساخت ها: ۲.۴
امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۴۸
 امتیاز قدرت نهادی: ۵.۲۲
 


کد مطلب: 69279

آدرس مطلب: http://www.akhbarbank.com/news/69279/ضعیف-ترین-کشورهای-اقتصادی-جهان-کدام-اند

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  http://www.akhbarbank.com