۰
بیمه معلم با ارائه مدارک مستند توانست ضمن کشف تقلب و صحنه سازی برای ایجاد تصادف ساختگی از پرداخت خسارت صوری جلوگیری بعمل آورد.
به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، با پیگیری های شعبه یاسوج این شرکت و جمع آوری و ارائه مدارک و سوابق محکمه پسند تصادف ساختگی کشف شد.

 بر این اساس،  5 نفر مرد و 2 نفر زن به اتهام مشارکت در شروع به کلاهبرداری، مشارکت در کلاهبرداری از طریق توسل به عملیات و شگردهای تقلبی، صحنه سازی و ایجاد تصادف صوری و ساختگی هر کدام به پنج تا هفت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 760,573,800 ریال و رد مال حاصل از جرم در حق شاکی (بیمه معلم) به مبلغ  760,573,800 ریال محکوم شدند.

همزمان خسارت دیگری به مبلغ 850,000,000 ریال درحال رسیدگی و پرداخت به نامبردگان بود که با  کشف تقلب و محکومیت حاصله بشرح فوق از پرداخت آن جلوگیری و پرونده مختومه شد.

 گفتنی است، امروزه ایجاد تصادفات ساختگی سبب تحمیل هزینه های زیادی بر صنعت بیمه شده است.

بدیهی است که پیاده سازی راهکارهای جلوگیری از پرداخت خسارات تقلبی و هوشمندی شعب و نمایندگان در شناخت این پرونده ها می تواند از تحمیل هزینه های گزاف بر شرکتهای بیمه جلوگیری کند.
تازه ترین اخبار