۰
دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۱

مجمع موسسه اعتباری ملل به حد نصاب نرسید

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالي ١٣٩٧/١٢/٢٩ موسسه ملل به حد نصاب نرسید و لغو شد.
به گزارش اخباربانک، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالي ١٣٩٧/١٢/٢٩ موسسه اعتباری ملل(سهامی‌عام) در تاریخ ١٣٩٨/٠٤/٣١ با توجه به نرسیدن به حد نصاب سهامداران، رسمیت نیافت و تشکیل آن به زمان دیگری موکول شد.
 
 پیرو دعوت قبلی، مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه در تاریخ  ١٣٩٨/٠٤/٣١ در زمان و مکان مقرر تشکیل شد،اما به دلیل نرسیدن به حد نصاب سهامداران، مجمع به رسمیت قانونی نرسید و تشکیل آن به زمان دیگری موکول شد.
 
 
در حاشيه اين جلسه رئيس هيئت مديره وسايراعضاي هيات مديره حاضر درجلسه ضمن بيان برخي موضوعات به سوالات سهامداران محترم پاسخ دادند.
 
به گفته مدیران این بانک ظرف کمتر از یک ماه آینده مجددا مجمع سالانه برگزار خواهد شد.
تازه ترین اخبار