۰
جلسه تجزیه و تحلیل عملکرد شعب موسسه اعتباری ملل بر اساس اهداف تعیین شده در سه ماهه اول سال ١٣٩٨ در روز سه شنبه بیست و پنجم تیرماه با حضور مدیرعامل ، قائم مقام ،اعضا هیئت مدیره، معاونین،روسای ادارات ،روسای مناطق و حوزه ها برگزار شد.
برگزاری جلسه تجزیه و تحلیل عملکرد شعب موسسه ملل
به گزارش اخباربانک، در این گردهمایی یک روزه ابتدا سید امین جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل ضمن تبریک دهه کرامت باقرائت حدیثی از امام هشتم علیه السلام حاضرین در جلسه را بر حفظ اسرار، مدارا با مردم و صبر دربرابر مشکلات توصیه نمودند.

ایشان در ادامه بیان داشتند، برای رسیدن به موفقیت باید کار و تلاش رامضاعف نمود چراکه اگر ما هم میخواهیم مانند ژاپن و دیگر کشورهای توسعه یافته به رشد واقعی برسیم الزاما بایستی کار کنیم و ساعات کاری مفید را در ادارات افزایش داده و به دور از هرگونه وقت کشی کار مردم رابه انجام برسانیم.

مدیر عامل موسسه تاکید کرد: روحیه کار و تلاش در ادارات را باید از مرکزآغاز وسپس به درون مناطق و حوزه ها کشاند وشعب نیز با این اتفاق قطعا به تلاش بیشتر وادار خواهندشد وبرای رسیدن به اهداف موسسه، کوشش خواهندکرد.ما جوان گرایی را در موسسه آغاز کرده ایم تا از این پتانسیل که سرشار از انرژی جوانی وانگیزه هستند و بدنبال اثبات شایستگی های خود، بیشتر در پیشبرد اهداف موسسه استفاده و بهره مند بشویم، امیدوارم جوانانی که در موسسه به مسئولیت های جدید رسیده اندخودشان را اثبات وپاسخ اعتماد مسئولین رابا عملکردمناسب بدهند.

در ادامه جلسه مروجی قائم مقام موسسه ملل مطالبی را ضمن تجزیه وتحلیل عملکردشعب به سمع ونظر حاضرین رساندندوپس از ایشان نظامی وند از اساتید دانشگاه مطالب وتجربیات خود را درحوزه بازاریابی ومشتری مداری بیان کرد.

در ابتدای این جلسه نیز طحان معاونت امورشعب موسسه ضمن خیر مقدم گزارش تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق و حوزه را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه نیز روسای هر یک از حوزهها ضمن ارایه گزارش عملکرد، به بحث و بررسی و ارایه پیشنهاد جهت تحقق اهداف تعیین شده پرداختند.

در پایان جلسه از عملکرد روسای موفق حوزهها تقدیر و تشکر به عمل آمد.
 
تازه ترین اخبار