۰
يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۰

تعداد چک‌های رمز دار آب رفت

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، حدود ٩٢٩ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ١٣٧١ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٨، در کل ‌کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 22.1 درصد و 47.8 درصد کاهش داشته است.
به گزارش اخباربانک به نقل از تسنیم، در ماه مورد بررسی در استان تهران معادل ٢٩٩ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ٧٨٨ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور 480.2 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (32.2 درصد)، خراسان رضوی (8.1 درصد) و اصفهان (7.9 درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 68.5 درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (57.5 درصد) ، اصفهان (5.7 درصد) و خراسان رضوی (5.3 درصد) وصول شده است.

چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار
حدود ٦ میلیون و 900 هزار فقره چک در خردادماه ١٣٩٨، در کل کشور وصول شد که از این تعداد بالغ بر ٥ میلیون و 900 هزار فقره عادی و بالغ بر 900 هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور 86.4 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و 13.6 درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور حدود 2120 هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ٧٤٨ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ١٣٧١ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور 35.3 درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و 64.7 درصد رمزدار بوده است.
 
تازه ترین اخبار