۰
نتایج مجمع سالانه چهار پالایشگاه و پتروشیمی و 6 شرکت دیگر با تقسیم سود 1600 تا 5 ریالی هر سهم همراه شد.
تقسیم سود 1600 تا 5 ریالی هرسهم چهار پالایشگاه و پتروشیمی و 6 شرکت
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، بررسی چکیده نتایج مجمع سالانه شرکت های بورسی و فرابورسی در روز گذشته نشان می دهد سهامداران 10 شرکت با تقسیم سود 5 ریالی تا 1600 تومانی موافقت کرده اند و منتظر دریافت در روزها و هفته ها و گاه هم ماه های آینده باشند.

در این میان مجمع پتروشيمي اصفهان به حد نصاب قانونی نرسید و به زمان دیگری موکول شد.

پالایشگاه اصفهان : 800 ریال
پالایشگاه شیراز : 2500 ریال
پتروشيمي فن آوران 16,000 ریال
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانک) : 685 ریال
پتروشیمی پارس : 9300 ریال
زرين معدن آسيا : 400  ریال

سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان : 240  ریال
سيمان داراب : 270 ریال
سرما آفرین:  140 ریال
ایران مرینوس:   5 ریال
تازه ترین اخبار