۰
تا پایان سال قرار است پنج درصد دیگر از شعب بانک‌ها و موسسات ادغامی در بانک سپه جمع‌آوری شوند.
کاهش ۵ درصد دیگر از شعب بانکها و موسسات ادغامی
به گزارش خبرنگار اخباربانک، پنج بانک موسسه اعتباری قوامین، کوثر، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و انصار در چند ماه گذشته مقدمات ادغام در بانک سپه را آغاز کرده است.

در گام نخست سهام بسیاری از سهامداران خرد این پنج بانک و موسسه اعتباری از اواسط فروردین ماه تا اواخر خردادماه سال جاری بازخرید شده است.

با توجه به برگزاری مجمع عمومی این پنج بانک و موسسه در آخر تیرماه تکلیف سایر سهامداران نیز با تعیین و قیمت گذاری سهام مشخص خواهد شد.

یکی از دغدغه‌های مسئولان این پنج بانک و موسسه اعتباری و همچنین پرسنل آنها تعداد بسیار زیاد شعب پس از ادغام است.

در این خصوص مصوب شده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری یاد شده در مرحله اول ۱۰ درصد از تعداد شعب خود را جمع آوری و یا ادغام کنند.

در این باره دو بانک همکاری خوبی با این موضوع داشته و شعب خود را کاهش داده و یا در حال جمع آوری شعب هستند.

حال بر اساس مصوبات تازه قرار است ۵ درصد دیگر از شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری ادغامی نیز تا پایان سال جمع‌آوری شوند.

این ۵ بانک موسسه اعتباری به همراه بانک سپه بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه دارند که کاهش ۱۵ درصدی در دو مرحله توسط بانک سپه نیز انجام می‌شود.

هرچه تعداد شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری ادغامی پیش از ادغام نهایی و تغییر تابلوها کمتر شود می‌تواند منجر به برنامه ریزی مناسب تر برای پرسنل و شعب گردد.
تازه ترین اخبار