۰
بانک قوامین افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت آرامین خود را در شعب متوقف کرده است.
بانک قوامین افتتاح حساب آرامین خود را متوقف کرد
به گزارش خبرنگار اخباربانک، قوامین یکی از ۵ بانک موسسه اعتباری است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی قرار است در بانک سپه ادغام شود.

یکی از طرح های اعتباری این بانک طرح آرامین است که بر اساس آن مشتریان می تواننی توانند با سپرده گذاری و فعالیت در این حساب از تسهیلات آن بهره مند شود.

از آنجا که این بانک تبلیغات محیطی و تلویزیونی گسترده ای در چند سال اخیر بر روی این طرین طرح انجام داده می توان گفت مهمترین محصول اعتباری این بانک نیز همین طرح می باشد.

جالب است بدانید که مشاهدات میدانی خبرنگار ما از شعب این بانک از این دارد که افتتاح حساب آرامین دیگر در این باره صورت نمی گیرد.

کارمند یکی از شعب این بانک دلیل توقف افتتاح این حساب را موضوع ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح عنوان می کند.

طرح آرامین طرحی است که مشتریان می‌توانند با افتتاح حساب آن پس از مدت سه ماه با افتتاح حساب آن پس از مدت سه ماهوانند با افتتاح حساب آن پس از مدت سه ماه با افتتاح حساب آن پس از مدت سه ماه تا یک سال تسهیلات با نرخ های مصوب بانک مرکزی یعنی ۱۸ درصد دریافت کنند.

گفته می‌شود بانک قوامین از جمله بانکهایی که همکاری خوبی در راستای ادغام ۵ بانک و موسسه اعتباری با بانک سپه داشته است.
تازه ترین اخبار