۰
در پایان معاملات امروز، نماد ۶ سهم دارای نوسان و صف خرید و فروش برای مجمع سالانه و یک شرکت بورسی برای مجمع سالانه و فوق العاده بسته می شود.
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، در پایان معاملات امروز، نمادهای ملی مس، بیمه البرز، جام دارو، داروسازی سینا، سالمین و آما به دلیل برگزاری مجمع سالانه و نفت سپاهان علاوه برای دو مجمع سالانه و فوق العاده متوقف می شود.
 
براین اساس، "فملی، البرز،فجام، دسینا، غسالم و فاما" و "شسپا" برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته و تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه 471 درصدی از محل سود انباشته، دوشنبه هفته جاری به این مجامع می روند.

بنابراین گزارش،طی معاملات چهارشنبه هفته گذشته جام دارو و داروسازی سینا با افت اندک قیمت،سالمین و نفت سپاهان با رشد 2.2 و 2.8 درصدی قیمت، ملی مس با افزایش اندک، بیمه9 البرز با افزایش 4.2 درصدی قیمت و صف خرید و اما با افت 3.9 درصدی قیمت و صف فروش روبرو شدند.
تازه ترین اخبار