۰
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اعتباری ملل آخرین روز تیرماه برگزار می شود.
برگزاری مجمع عمومی موسسه ملل در آخرین روز تیر ماه


 
دانلود فرم های مربوطه:
فرم وکالت نامه
اصل آگهی چاپ شده
تازه ترین اخبار